top of page

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Network_edited.jpg

Trivsel på arbejdspladsen er afgørende for hvordan organisationen klarer sig, hvordan man fastholder medarbejdere og skaber en organisation med en høj arbejdsglæde.

Der er dog en række forhold som kan påvirke trivslen; samarbejdsvanskeligheder, store følelsesmæssige krav i opgavehåndteringen, organisationsændringer, stort arbejdspres, stor udskiftning i medarbejdergruppen eller ledelsen, mobning, en hård tone, lav social kapital, etc. Forhold som man kan ændre på og forhold som man kan forebygge udvikler sig til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

I arbejdet med at styrke trivslen og det psykiske arbejdsmiljø tilrettelægges særlige forløb, som tilpasses den enkelte arbejdsplads og den aktuelle udfordring. Et sådant forløb kan eksempelvis tage afsæt i:

 • Sygefravær

 • Undersøgelse og analyse af det psykiske arbejdsmiljø

 • Samarbejdsvanskeligheder

 • Social og psykologisk kapital

 • Konflikthåndtering

 • Psykisk vold - forebyggelse og beredskab

 • Kommunikation og mentalisering

 • Opfølgning på trivselsmålinger

 • Stresshåndtering og forebyggelse på arbejdspladsen

 • supervision af grupper

 • Etc.

bottom of page