top of page

Supervision

supervision

Supervision tilbydes til enkeltpersoner og til grupper, til ledere og ledelsesteam - samt til psykologer med henblik på autorisation.

Supervision er en læringskontekst, hvor der med afsæt i egen praksis arbejdes med at udvikle ens egen profession. Under supervisionen undersøges de sammenhænge man indgår i, de relationer man er en del af f.eks. i forhold til kollegaer, til medarbejdere, ledere eller til de samarbejdspartnere og brugere, man kommer i berøring med gennem sin profession.

Med afsæt i egen praksis og med udgangspunkt i aftalte læringsmål arbejdes der under supervisionen med:

  • Den professionelle rolle

  • Kommunikation og positionering

  • Mentalisering

  • Gruppedynamikker

  • Organisationsforståelse

  • Temaer i skæringspunktet mellem det professionelle, det personlige og det private

bottom of page