top of page

Stresshåndtering

stresshåndtering og mindfulness

Stress er en helt naturlig del af det at være menneske. Men vedvarende stress kan gøre os syge.

I en tid med mange skift og mange forandringer oplever en stigende del at de strategier, som de tidligere har benyttet til at håndtere forskellige situationer med, ikke slår til.

 

At forebygge og håndtere stress handler bl.a. om vores måde at navigere i verden på, men også om rammer for opgaveløsningen, om ansvar og opgavefordeling, om opmærksomhed på hinandens trivsel,  om fleksibilitet, åndehuller, om balancen mellem arbejds- og privatliv og meget mere.

I arbejdet med håndtering og forebyggelse af stress kan der arbejdes med bl.a.:

  • Fokus på opgavernes karakter, tydelighed omkring rammer, ansvar og omfang

  • Plads til ro og åndehuller

  • Kollegaers og lederes betydning for forebyggelse af stress

  • Mindfulness

  • Teknikker som reducerer stressniveauet

  • Etc.

bottom of page