top of page

LEDELSE

ledelse og mentalisering

Ledelse handler først og fremmest om at kunne arbejde med og i relationen og gennem denne skabe vækst og trivsel.

 

At lede gennem relationen indebærer derfor også, at man som leder er meget opmærksom på egen kommunikation og positionering. Skal dette have kvalitet og skal man som leder fortsat udvikle sig, er en forudsætning at man er opmærksom på egne kognitive mønstre og handlestrategier, at man udvikler evnen til at 'se sig selv udefra og den anden indefra', samt at kunne forstå og agere i de gruppeprocesser, som altid vil finde sted under overfladen.

Man kan med fordel kombinere et udviklingsforløb med en JTI-profil.

I arbejdet med ledelsesudvikling tages der afsæt i arbejdsrelaterede udfordringer, som kan opstå i rollen og positionen som leder. Det kan handle om medarbejder-lederrelationen, leder-lederrelationen eller leder-organisationsrelationen - samt spændingsfeltet mellem den professionelle rolle og det personlige ståsted.

 

Udviklingsprocessen kan tilrettelægges som individuelle forløb eller som forløb og kurser for ledelsesteam. De anvendte metoder og tilgange er baseret på viden fra erhvervspsykologien og kan bl.a. omhandle:

  • Coaching og supervision

  • Positionering og kommunikation

  • Mentalisering

  • Gruppeprocesser

  • Proces med afsæt i JTI personlighedstest

  • Undersøgelse og udvikling af individuelle kognitive strategier

  • Etc.

bottom of page