top of page

Konflikt og Krisehåndtering

krisehåndtering på arbejdspladsen

Konflikter på arbejdspladsen opstår ofte i forbindelse med uklarhed og usikkerhed omkrng rolle, opgave og ansvarsfordeling, men også i forbindelse med de positioner, vi indtager og får. Bliver der ikke taget hånd om dette, kan konflikten ende med at berøre de involverede parter på en måde, så det går ud over trivslen.

 

Kriser kan opstå pludseligt og overraskende, men kriser kan også være en reaktion på en tidligere hændelse eller en uventet reaktion, på en situation, som vi troede, vi havde forberedt os på.

Kriser er forbigående, og ofte kan den hændelse, som udløser krisen være medvirkende til at vi skifter perspektiv, finder styrken til at træffe nogle nye valg og således være katalysator for nye handlemåder,

Ved konflikthåndtering arbejdes der med:

  • Positioner og positionering

  • Beskrivelse af de oplevede hændelser

  • Opløsning af problemstillingen

  • Aftaler om nye handlinger

Ved kriser arbejdes der med:

  • Debriefing

  • Krisehåndtering

  • Stress og angsthåndtering

  • Nye handlemuligheder

  • etc.

bottom of page